Mynt­ka­bi­net­tet på ny adress

Hässelby Tidning - - Stockholm -

Väl­kom­men att ta del av in­spi­re­ran­de fö­re­läs­ning­ar! Nu på Hi­sto­ris­ka mu­se­et dit 0\QWNDELQHWWHW NRPPHU DWW Á\WWD

Ons­dag 11 april kl 18 bu ( NURQRU IUDPWLGHQV SHQJDU" Cecilia Skings­ley

Ons­dag 25 april kl 18 Fi­nans­bubb­lor och kra­scher Lars Mag­nus­son

Fri en­tré. För­bok­ning mynt­ka­bi­net­tet.se Hi­sto­ris­ka mu­se­et Narva­vä­gen 13–17

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.