Påsken är en vac­ker tid

Hässelby Tidning - - Tyck Om! - Ber­til Mo­negrim

Vad är det för skill­nad på ju­len och påsken? På ju­len frå­gar man om det finns någ­ra snäl­la barn/vux­na när det gäl­ler jul­klap­par. På påsken kan man ju frå­ga nå­gon om man får ge en li­ten puss, och det kan ju bå­de va­ra en män­ni­ska el­ler ett gul­ligt hus­djur som vif­tar på svan­sen till svar. Snäl­la ska vi va­ra året om, och vi ska in­te ge någ­ra ris ut­an ba­ra ros istäl­let. Vi går in i en vac­ker tid där al­la vack­ra blom­mor har sin giv­na plats, och kanske speg­lar den gu­la fär­gen som tar över­han­den. Kra­ma al­la och var med i ge­men­ska­pen vi al­la be­ty­der li­ka myc­ket. Glad Påsk på er al­la!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.