+¯66(/%< 9,//$67$' 1255$ ‹ ,'<//,6.7 75¯'*±5'60¯67$5+86

Hässelby Tidning - - Tyck Om! -

Vac­kert till­byggt en­plans­hus med käl­la­re, här­lig ka­rak­tär och myc­ket ljus. Sto­ra säll­skapsy­tor och ge­ne­rös tak­höjd ger rymd. Myc­ket låg drifts­kost­nad! Un­der­bar träd­gårds­tomt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.