Tre per­so­ner rå­na­de mat­bu­tik i Råcksta

Hässelby Tidning - - Hässelby -

I tis­dags för­mid­dag klev tre per­so­ner in i livs­me­dels­bu­ti­ken i Råcksta. De ho­ta­de per­so­na­len med nå­gon form av till­hyg­ge.

– Vi har upp­gif­ter om att en i per­so­na­len ska ha ska­dats men på vil­ket sätt och om det var all­var­ligt kan jag in­te sä­ga nå­got om, sa An­ders Bryng­els­son, pressta­les­per­son hos Stock­holmspo­li­sen i tis­dags.

Rå­nar­na läm­na­de se­dan bu­ti­ken till fots, där­för stäng­de po­li­sen av tun­nel­ba­nan i Råcksta i cir­ka 15 mi­nu­ter, di­rekt efter rå­net. Po­li­sen har star­tat en för­un­der­sök­ning om rån. När den här tid­ning­en gick i tryck var än­nu ing­en miss­tänkt.

– Vi har sig­na­le­ment men vi vill in­te gå ut med det i nu­lä­get, sa An­ders Bryng­els­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.