För­sla­get: Strand­pro­me­nad till Grims­ta

Hässelby Tidning - - Hässelby -

Om man pro­me­ne­rar längs med Mä­la­ren från Rid­der­svik tar det idag stopp strax efter gång­bron. Det vill Lars Sjöberg, bo­en­de i Häs­sel­by vil­las­tad, änd­ra på.

– Man får vän­da om el­ler ta sig upp bland vil­lor­na. Jag tyc­ker att det vo­re ele­gant som fa­sen med en strand­pro­me­nad he­la vägen till Grims­ta, sä­ger han.

Han har skic­kat in ett med­bor­gar­för­slag som ska tas upp av po­li­ti­ker­na i Häs­sel­by-väl­ling­by stads­dels­nämnd.

– När jag bod­de i Karl­stad ha­de bo­en­de ta­git över mark vid vatt­net, men då kun­de kom­mu­nen an­läg­ga en gång­väg där för all­män­he­ten. Vi får se hur det går här.

FO­TO: LI­SA NILS­SON

TAR SLUT. Idag tar strand­pro­me­na­den från Rid­der­svik slut efter gång­bron.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.