Den rör sig i lju­sets has­tig­het?

Hässelby Tidning - - Hässelby -

lä­sa­ren An­ders kom­men­te­rar på vår Fa­ce­book un­der ar­ti­keln om var­för kloc­kan all­tid är 12 år pen­deln. Ny­fi­ken? Blädd­ra till s 6.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.