Tvätt­stu­ge­bråk i Vins­ta ur­ar­ta­de

Hässelby Tidning - - Hässelby -

När en kvin­na i Vins­ta gick för att kö­ra igång tvätt i tvätt­stu­gan ha­de gran­nen som haft ti­den in­nan än­nu in­te häm­tat sin tvätt. När gran­nen, för­se­nad, kom dit bör­ja­de de bå­da att brå­ka med varand­ra.

Brå­ket ur­ar­ta­de till slags­mål, se­dan la­de sig även an­hö­ri­ga till kvin­nor­na i brå­ket och po­lis kal­la­des till plat­sen. Det he­la slu­ta­de med att bå­da par­ter vil­le an­mä­la varand­ra för miss­han­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.