Stal mo­bi­ler från so­van­de re­se­nä­rer

Hässelby Tidning - - Hässelby -

En man i 30-års­ål­dern stal i vec­kan mo­bi­ler från so­van­de re­se­nä­rer på tun­nel­ba­nan. Men stöl­den blev in­spe­lad av över­vak­nings­ka­me­ror och man­nen kun­de om­hän­der­tas av ord­nings­vak­ter i Blac­ke­berg.

Två per­so­ner på tå­get kun­de få till­ba­ka si­na mo­bi­ler. Yt­ter­li­ga­re två mo­bi­ler och kloc­kor hittades på man­nen. Även nar­ko­ti­ka fanns på man­nen, som efter för­hör blev an­hål­len för grov stöld och nar­ko­ti­kabrott. Han kan ock­så kopp­las till en stöld i som­ras med lik­nan­de till­vä­ga­gångs­sätt.

– Vi hop­pas att vi kan kla­ra upp fler fick­stöl­der i och med det här an­hål­lan­det, sä­ger Kjell Lind­gren, pressta­les­per­son hos po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.