Det här be­hövs gö­ras i mo­tions­spå­ren

Hässelby Tidning - - Västerort -

fne­dan re­do­vi­sas id­rotts­för­valt­ning­ens syn­punk­ter på Häs­sel­by-väl­ling­bys mo­tions­spår och vil­ka åt­gär­der som bör gö­ras för att öka den upp­lev­da trygg­he­ten. Grims­ta mo­tions­spår fbe­hov av slyröj­ning på vis­sa stäl­len fbe­hov av på­fyll­nad av sten­mjöl ff­ler spår­kar­tor ft­ra­sigt ute­gym fav­stånds­mar­ke­ring­ar bör för­ny­as/kom­plet­te­ras fut­byt­ta be­lys­nings­stol­par sak­nar spår­mar­ke­ring­ar ff­ler­tal tra­si­ga lam­por

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.