PÅSKLOV MED KLURIGHETER OCH ÄGG­JAKT Fri en­tré t.o.m. 18 år

Hässelby Tidning - - Västerort -

24 mars–8 april. Res till­ba­ka i ti­den i Lek­stu­gan, pro­va på att »rul­la ägg« el­ler lös myste­ri­et med den för­svun­na mar­si­pan­fi­gu­ren. Från skär­tors­dag till an­nan­dag påsk har dess­utom påsk­ha­ren gömt si­na ägg på mu­se­et. Kan du hit­ta dem ock­så?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.