Här får Häs­sel­by ett nytt na­tur­re­ser­vat

Hässelby Tidning - - Sidan 1 -

Det var strax ef­ter kloc­kan 14 i tis­dags som en ung man på­träf­fa­des skott­ska­dad i en bo­stad i Väl­ling­by. Man­nen för­des till sjuk­hus men en­ligt An­ders Bryng­els­son, pressta­les­per­son på Stock­holmspo­li­sen är ska­de­lä­get fort­fa­ran­de oklart.

– Vi ar­be­tar brett och för­ut­sätt­nings­löst men ini­ti­alt le­tar vi in­te ef­ter en gär­nings­per­son ut­an han­te­rar det­ta som en olycks­hän­del­se, sä­ger An­ders Bryng­els­son.

Po­li­sen har in­lett en för­un­der­sök­ning om grovt va­pen­brott. Har ni hit­tat nå­got va­pen? – Man har gjort nå­gon form av be­slag på plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.