Stor sta­ty flyt­tas till Häs­sel­by mu­se­um

Hässelby Tidning - - Hässelby -

Häs­sel­by mu­se­um har mot­ta­git en sta­ty av gips, gjord av Häs­sel­by­konst­nä­ren Per-erik Willö som av­led för­ra året, 96 år gam­mal.

Sta­tyn, som he­ter ”Träd­gårds­man­nen”, ska nu flyt­tas från Wil­lös atel­jé på Lo­vi­selunds­vä­gen till mu­se­et.

”In­te så lång sträc­ka så det är in­te pro­ble­met. Pro­ble­met är sna­rast att gub­ben är 240 cm hög och väger kanske 150 kg, li­tet skör och svår­han­ter­lig. Men vi har sam­lat ihop ett gäng och ska gö­ra att för­sök”, skri­ver Lars Ha­nell från Häs­sel­by hem­bygds­för­e­ning i ett mejl.

Sta­tyn pla­ne­ras att av­täc­kas på Häs­sel­by mu­se­um den fjär­de no­vem­ber.

STOR PJÄS.

Så här såg det ut för­ra gång­en den 240 cm höga och om­kring 150 kg tunga sta­tyn skul­le flyt­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.