Ti­di­ga­re Mp-kom­men­ta­rer om fär­re an­tal stads­de­lar

Hässelby Tidning - - Stockholm -

Ce­ci­lia Ober­mül­ler, MP, ord­fö­ran­de Brom­ma stads­dels­nämnd. Sus Andersson (MP) ord­fö­ran­de i Spånga-tens­ta. Maria An­tons­son (MP), ord­fö­ran­de i Ös­ter­malms stads­dels­nämnd.

”Jag tyc­ker att det är en syn­ner­li­gen dum idé.” ”Flyt­tar man mak­ten läng­re bort ris­ke­rar det bli vär­re. Sna­ra­re mås­te vi job­ba mer med att se till att be­slu­ten fat­tas nä­ra med­bor­gar­na.” ”Jag tyc­ker det är jät­te­då­ligt. Dyrt, dumt och onö­digt”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.