Kan du Stock­holms gam­la bryg­ge­ri­er?

Små­bryg­ge­ri­er­na i Stock­holm är fler än på länge. An­nat var det förr. Då fanns här fle­ra sto­ra bryg­ge­ri­er. Hur många kän­ner du till?

Hässelby Tidning - - Stockholm - Quiz: Andre­as Jen­nische

1. Pe­ter Munt­her Bryg­ge­ri AB, Kar­la­vä­gen 35. X. Di­et­hers bryg­ge­ri, Sankt Eriks­ga­tan 21. 2. Pi­ehls Bryg­ge­ri, Göt­ga­tan 100.

En gi­gant bland öl­ma­kar­na. Om­skri­vet i Per Anders Fo­gel­ströms ro­man Möd­rar och sö­ner. Bild från 1910. Vad het­te det?

1906 togs den här bil­den på ett bryg­ge­ri som låg i hör­net Lunt­ma­kar­ga­tan/tun­nel­ga­tan.

Ar­be­ters­kor 1897 på ett bryg­ge­ri i in­ners­tan. Här till­ver­ka­des öl med namn som Marsöl, Ve­gaöl, Mün­chenöl och Bit­tert Nürn­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.