3

Hässelby Tidning - - Stockholm -

ETT NAMN 1. Grön­valls bryg­ge­ri X. Ar­vid Nordqvist 2. Löf­bergs pils­ner 1. Lon­don­bryg­ge­ri­et X. Nürn­berg­bryg­ge­ri­et 2. Pilz­bryg­ge­ri­et 1. Laurins­ka hu­set, även kal­lat Mä­lar­pa­lat­set X. Sjö­mansin­sti­tu­tets hus 2. So­fia kyr­ka

Bild från bör­jan av för­ra sek­let. I fon­den skym­tar Swe­den­borgs­ga­tan där det låg ett bryg­ge­ri som het­te ...

Tre män står un­der Järn­vägs­bron i Gam­la Stan nå­gon gång på 1940-ta­let och de­lar på en bu­telj. Vil­ken bygg­nad skym­tar i bak­grun­den?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.