Han släp­per skräck­ro­man om Häs­sel­by

Hässelby Tidning - - Hässelby -

En ung tjej från Häs­sel­by ska va­ra med i en stor mu­sik­täv­ling på tv. Men da­gen in­nan hit­tas hon död ...

Det hand­lar Thomas Han­sens de­but­dec­ka­re ”När mik­ro­fo­nen tyst­nar” om.

– Den ut­spe­lar sig i Häs­sel­by för att jag själv bor här. Det är lät­ta­re att skri­va om sin hem­mil­jö, sä­ger han.

Han bör­ja­de skri­va boken för 20 år se­dan och fort­sat­te 15 år se­na­re när han var för­äld­ra­le­dig.

– Jag är glad att den ges ut nu! Om folk tyc­ker om den kanske det blir fler böc­ker, sä­ger han.

FOTO: PRI­VAT

SLÄP­PER BOK. Häs­sel­by­bon Thomas Han­sen släp­per sin de­but­ro­man, en dec­ka­re som ut­spe­lar sig i Häs­sel­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.