Flic­ka rå­nad och miss­hand­lad i Käl­vesta

Hässelby Tidning - - Hässelby -

Det var mel­lan kloc­kan 21 och 23 för­ra lör­da­gen som en flic­ka i 15-års­ål­dern ska ha bli­vit miss­hand­lad och rå­nad av en grupp ton­års­flic­kor. En­ligt po­li­sen ska mål­sä­gan­den och gär­nings­per­so­ner­na ha be­fun­nit sig på sam­ma fest i Käl­vesta.

– Ut­an­för den adress som fes­ten var på har mål­sä­gan­den bli­vit från­tving­ad sin jac­ka och mo­bil­te­le­fon ge­nom att de spar­ka­de och slog mot hen­ne, sä­ger Håkan Thor på Väl­lin­gy­po­li­sen.

Den miss­hand­la­de flic­kan ska en­ligt ini­ti­a­la upp­gif­ter in­te ha bli­vit all­var­ligt fy­siskt ska­dad. Ing­en per­son är gri­pen el­ler mis­s­tänkt för hän­del­sen som ru­bri­ce­ras som miss­han­del och rån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.