Åte­rin­vig­ning av parkle­ken Gul­sip­pan

Hässelby Tidning - - Västerort -

För att mö­ta det öka­de be­ho­vet av till­gäng­li­ga, tryg­ga och triv­sam­ma lek­plat­ser har sta­den rus­tat upp Gul­sip­pans parklek med fo­kus på lek.

Par­ken har fått ny le­k­ut­rust­ning bland an­nat en pumptrack­ba­na, mind­re ska­te­ramp och cy­kel­lek, samt sitt­möb­ler och plan­te­ring­ar. Vi fi­rar det­ta med en in­vig­ning av parkle­kens ny­he­ter 16 no­vem­ber 14.00–15.00. Adress: Gul­sipps­gränd 2 i Häs­sel­by. Vi bju­der på enkla­re för­tä­ring. stock­holm.se/gul­sip­pan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.