Två grip­na ef­ter driv­me­dels­stöld

Hässelby Tidning - - HÄSSELBY -

Nat­ten den 12 no­vem­ber er­tap­pa­des två män med att slanga driv­me­del från en gräv­ma­skin i Grims­ta. Gräv­ma­ski­nen stod in­ne på en ar­bets­plats i om­rå­det och ett vitt­ne an­mäl­de hän­del­sen till po­li­sen.

När patrul­len kom till plat­sen sat­te sig gär­nings­män­nen i en bil och kör­de iväg. Men ef­ter en kort sträc­ka i flykt­bi­len läm­na­de de sitt for­don och för­sök­te fly från plat­sen till fots.

Flykt­för­sö­ket miss­lyc­ka­des och män­nen greps. Nu är de miss­tänk­ta för grov stöld, och fö­ra­ren är ock­så miss­tänkt för vårds­lös­het i tra­fik och dro­gratt­fyl­le­ri.

FO­TO: LOT­TEN ENGBOM

en lä­sa­re kom­men­te­rar vår ar­ti­kel om BP på vår Fa­ce­book. Tror ni de kla­rar kva­let? GAM­MAL. Väl­ling­by si­moch id­rotts­hall är grön­klas­sad vil­ket be­ty­der att sär­skil­da hän­syn mås­te tas un­der re­no­ve­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.