Ex­per­ter om lä­get ef­ter va­let

Bostads­frå­gan är hög­ak­tu­ell ef­ter hös­tens val. Men med ett nytt sty­re i stads­hu­set och en re­ge­ring som än­nu in­te är på plats är det få som vet vad som kom­mer att hän­da. Så här sä­ger ex­per­ter­na om lä­get – och vad de tyc­ker mås­te ske fram­ö­ver.

Hässelby Tidning - - HEMMA -

Andre­as Hat­zi­ge­or­gi­ou, vd, Stock­holms Han­dels­kam­ma­re Si­mon Sa­fa­ri, ord­fö­ran­de för Hy­res­gäst­för­e­ning­en re­gi­on Stock­holm Kristi­na Al­ven­dal, stads­bygg­nads­ex­pert och ti­di­ga­re stads­bygg­nads­bor­gar­råd (M, 2006-2008)

Text: Cla­rence Fren­ker | Michael Toll

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.