Var­för in­te ringa Stock­holms störs­ta mäk­la­re?

Hässelby Tidning - - HEMMA -

Häs­sel­by Vil­las­tad Rä­dis­vä­gen 125

Väl­bel, ut­byggt ga­vel­rad­hus om 201 kvm i ge­nomg på­kostat, ex­klu­sivt skick med ge­nom­tänk­ta änd­ring­ar. Stor spa-av­deln, ba­stu, ge­ne­röst kök med hög stan­dard, tre bra sov­rum, en­kelt kan bli fy­ra, hem­ma­bi­o­rum, ut­om­hus­bub­bel­bad mm. Lugnt, barn­vänl lä­ge med so­lig, "rätt­vänd" tomt.

Ut­gångs­pris 4 475 000 kr Rum 5 rum, varav 3-4 sov­rum Vi­sas Sön 18/11 12.30-13.15 Mån 19/11 17.30-18.00

Häs­sel­by Nor­ra Vil­las­tad Kvick­rots­gränd 96

Bo­a­rea 136 kvm + 65 kvm Tomt 187 kvm Mäk­la­re Thomas Carls­son 070-874 74 98 Ga­vel­rad­hus om 2-plan på 118 kvm. Ett be­kvämt bo­en­de med lå­ga drifts­kost­na­der. Ge­nom­gå­en­de ljust och fräscht skick med bl.a nya 3-glas­föns­ter, ny­a­re dusch­rum, mo­dernt och öp­pet pla­ne­rat kök samt tre bra sov­rum. Fri­köpt tomt med soligt lä­ge med stor här­lig al­tan del­vis un­der tak

Ut­gångs­pris 3 695 000 kr Rum 4 rum, varav 3 sov­rum Bo­a­rea 118 kvm + 6 kvm Tomt 252 kvm Vi­sas Sön 18/11 15.00-15.45 Mån 19/11 18.30-19.00 Mäk­la­re Thomas Carls­son 070-874 74 98

Häs­sel­by Nor­ra Vil­las­tad Back­löks­vä­gen 15

Fräscht 1-plans hus om 4-5 rok med fint ga­vel­lä­ge i po­pu­lärt om­rå­de. In­syns­skyd­dad trädgård och stor här­lig al­tan i soligt lä­ge med in­gla­sad del. Snyggt kök och ljust var­dags­rum med bras­ka­min. 3-4 sov­rum. Kak­lat dusch­rum, tvätt­stu­ga och gäst­to­a­lett. För­råds­rum. Frig­ge­bod. Ved­för­råd. Ga­rage.

Ut­gångs­pris 3 995 000 kr Rum 4 rum, varav 3-4 sov­rum Bo­a­rea 108 kvm + 11 kvm Tomt 498 kvm. Fri­köpt Vi­sas Sön 18/11 12.30-13.30 Mån 19/11 17.30-18.00 Mäk­la­re Carina Jan­son 070-738 80 45

Vil­la | Häs­sel­by Söd­ra Vil­las­tad Ti­bast­vä­gen 39

Högt, myc­ket lugnt be­lä­gen vil­la. Välskött o väl­pla­ne­rat hem per­fekt för barn­fa­mil­jen. Stor fri­köpt träd­gårds­tomt med soligt o oge­ne­rat lä­ge. Ga­rage samt go­da för­råds­ut­rym­men in­vid hu­set.

Ut­gångs­pris 3 995 000 kr Rum 5 rum, varav 4 sov­rum Bo­a­rea 120 kvm + 19 kvm Tomt Byggt 1973 Ener­gi­klass E Vi­sas Sön 18/11 13.00-13.45 Mån 19/11 18.00-18.30 Mäk­la­re Ste­fan Berglund 073-366 22 07

782 kvm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.