Kom­man­de pro­gram:

Hässelby Tidning - - STOCKHOLM -

Fo­to­kons­tens fram­växt Tors­dag 22/11 kl. 18.00 Fil.dr. Niclas Öst­lind be­rät­tar om fo­to­gra­fins histo­ria från 1800-ta­let fram till idag ur ett svenskt och in­ter­na­tio­nellt per­spek­tiv med ut­gångs­punkt i de två på­gåen­de ut­ställ­ning­ar­na Må­la­ren som fo­to­graf och He­le­ne Sch­mitz – Thin­king li­ke a Mountain. Kan ej för­bo­kas, in­går i en­tré­av­gif­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.