Nu in­tar bar­nen isen på Spånga IP

Hässelby Tidning - - Hej Hässelby -

Den 25 november drar årets sä­song av Skrid­sko­kul igång på Spånga IP.

Att det in­te star­tat ti­di­ga­re, som bruk­ligt, be­ror på det mil­da väd­ret, en­ligt upp­gift på ar­ran­gö­ren Spånga Broms­tens ban­dy­klubbs hem­si­da.

Skrid­sko­kul rik­tar sig till barn i al­la åld­rar men fo­kus den här sä­song­en är främst på dem i ål­dern 5-7 år. För­e­ning­en ord­nar bå­de skrid­sko­sko­la och ban­dy­trä­ning. Sä­song­en på­går fram till och med sport­lo­vet i feb­ru­a­ri. När? Sön­da­gar 9.30–11.00. Var? Spånga IP.

VISS­TE DU ATT…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.