Otro­ligt lyck­ligt gift

Hässelby Tidning - - Hej Hässelby -

„Ak­tu­ell med: Poet och för­fat­ta­re. Har ny­li­gen släppt boken ”En helt an­nan histo­ra” som ba­se­ras på upp­väx­ten i Hässelby strand. „Fa­milj: ”Otro­ligt lyck­ligt gift med sam­ma kvin­na se­dan 1976. Vux­na barn och barn­barn”. „Bäs­ta med Hässelby: ”Mä­la­ren! Och ’Wa­les kul­lar’”. „Om boken: ”Den tog 4,5 år att skri­va, jag skrev om den 8 gång­er. Jag har ald­rig hål­lit på med en bok så länge”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.