Re­kord för Hunds­tal­lets jul­mark­nad

Hässelby Tidning - - Hässelby -

I år stod det här­li­ga till när Hunds­tal­let i Åkes­hov slog upp por­tar­na till årets jul­mark­nad. Un­der någ­ra tim­mar var det 2 200 per­so­ner som tog sig till verk­sam­he­ten för att fi­ka och titta på hund­pa­ra­den.

När da­gen var slut ha­de Hunds­tal­let fått in 100 000 kro­nor.

– Det­ta år har vi haft re­kord i an­ta­let be­sö­ka­re på var­je öp­pet hus; i vå­ras kom 4 000 per­so­ner, i hös­tas 3 000 be­sö­ka­re och nu i lör­dags 2 200, sä­ger Mar­gi­te Nor­den­stam, verk­sam­hets­chef på Hunds­tal­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.