Tre häk­ta­de för skott­loss­ning i Jär­fäl­la

Hässelby Tidning - - Hässelby -

Nat­ten mot för­ra sön­da­gen sked­de en skott­loss­ning mel­lan per­so­ner i Ved­des­ta cent­rum. En­ligt ett vitt­ne ska en man i ett for­don skju­tit fle­ra skott mot ett an­nat for­don, upp­ger po­li­sen. De två bi­lar­na på­träf­fa­des i när­he­ten och två per­so­ner greps på plats. Bi­lar­na be­slag­togs för tek­nisk un­der­sök­ning, och på plat­sen hit­ta­des ock­så hyl­sor, en­ligt TT.

– Vi har i dag haft tre häkt­nings­för­hand­ling­ar. Det gäl­ler en man som är miss­tänkt för grovt va­pen­brott och för­sök till grov miss­han­del. Två kvin­nor är häk­ta­de miss­tänk­ta för grovt va­pen­brott, sa åkla­ga­re Jen­ny Karls­son un­der ons­da­gen till Häs­sel­by Tid­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.