När gra­nen bör­jar bar­ra…

Hässelby Tidning - - Västerort -

När jul­ och ny­års­hel­ger­na är slut är det dags att kas­ta gra­nen. Du kan med gott sam­ve­te slänga den på nå­gon av vå­ra två upp­sam­lings­plat­ser för gra­nar. Sta­den till­ver­kar se­dan bi­o­kol av dem.

Stads­dels­nämn­den hän­vi­sar till Lövs­ta åter­vin­nings­cen­tral, Löv­sta­vä­gen 491, Häs­sel­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.