Kol­la kro­gen in­nan jul­bor­det

Hässelby Tidning - - Västerort -

Har du tänkt bo­ka jul­bord snart? Mil­jö­för­valt­ning­ens livs­me­dels­in­spek­tö­rer är stän­digt ute och kon­trol­le­rar att re­stau­rang­er­na har god livs­me­dels­sä­ker­het. Und­vik att drab­bas av mat­för­gift­ning ef­ter jul­bor­det. Ladda ner ap­pen Livs­me­delskol­len och se vil­ket re­sul­tat oli­ka re­stau­rang­er fått vid se­nas­te in­spek­tio­nen. Läs mer på stock­holm.se/livs­me­delskol­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.