Man häk­tad – miss­tänks för fle­ra rån

Hässelby Tidning - - Hässelby -

För­ra fre­da­gen fick po­li­sen ett sam­tal från en per­son som be­vitt­na­de ett rån vid Väl­ling­bys tun­nel­ba­nesta­tion vid Bräc­ke­ga­tan. Po­li­sen kun­de se­na­re tack va­re vitt­nets sig­na­le­ments­upp­gif­ter gri­pa en man, miss­tänkt för rå­net.

Men kvin­nan som ska ha bli­vit rå­nad på sin mo­bil­te­le­fon ha­de då hun­nit för­svin­na från plat­sen.

– En­ligt vitt­net ska det va­ra en yng­re kvin­na i röd jac­ka, sä­ger Tom­my Sti­er­ner­lantz, på Väl­ling­by­po­li­sen.

Nu vill po­li­sen kom­ma i kon­takt med kvin­nan och även med vitt­net som ring­de in till po­li­sen.

Men man­nen som nu sit­ter häk­tad är även miss­tänkt för and­ra rån.

– Vi tror i nu­lä­get att vi kan kny­ta ho­nom till tre, fy­ra rån som har skett den se­nas­te ti­den i Väl­ling­by cent­rum med om­nejd, sä­ger Tom­my Sti­er­ner­lantz.

Per­so­ner som an­ting­en har bli­vit ut­sat­ta för rån el­ler har vitt­nesupp­gif­ter upp­ma­nas att ringa 114 14.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.