Väs­te­rort är Bäs­te­rort på Gram­mis

Hässelby Tidning - - Hässelby -

I veckans släpp­tes no­mi­ne­ring­ar­na till Gram­mis­ga­lan 2019 och bland nam­nen hit­tas fle­ra ar­tis­ter från Väs­te­rort. En av dem är Ime­nel­la, som ock­så synts på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern i Väl­ling­by i sam­band med fö­re­ställ­ning­ar­na Sva­ret och HÄR. Hon kan vin­na pris som årets ny­kom­ling och årets hip­hop.

”Shit vil­ken grej, I am so ho­no­red. Grat­tis till al­la mi­na kol­le­gor som är no­mi­ne­ra­de, ni är al­la ROYAL”, skri­ver Ime­nel­la på sin Instagram.

Även Z.E och Cher­rie är no­mi­ne­ra­de i fle­ra ka­te­go­ri­er, bäg­ge årets ar­tist, årets pop (Cher­rie) och årets al­bum och årets text­för­fat­ta­re (Z.E).

Den sjun­de feb­ru­a­ri går ga­lan av sta­peln.

FOTO: IDA NILSING

NOMINERAD. She­ri­han ”Cher­rie” Her­si, fo­tad i Rin­ke­by in­för al­bum­släp­pet i april 2016

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.