Or­tens bäs­ta po­et läg­ger ner

Hässelby Tidning - - Hässelby -

Po­e­si­täv­ling­en Or­tens bäs­ta po­et läggs ned, med­de­lar ar­ran­gö­rer­na Fö­re­na­de För­or­ter. Hel­gens fi­nal i Ung­do­mens hus i Rin­ke­by blev där­med den sista. En­ligt ar­ran­gö­ren be­ror be­slu­tet på un­der­fi­nan­sie­ring och att de in­te känt nå­got stöd från lo­ka­la po­li­ti­ker och tjäns­te­män.

– Vi är för­vå­na­de över det här, men vi kom­mer att föl­ja upp det. Vi be­kla­gar att de in­te vill va­ra här; det är ett bra ar­range­mang, sä­ger Ul­la Thorslund, stads­dels­di­rek­tör i Rin­ke­by-kis­ta.

Vin­na­ren i hel­gens fi­nal 19-åri­ga Far­hiya Fey­sa­la från Lin­kö­ping. Lag Väs­te­rort med Ah­med Has­sa­no, Yu­suf Hus­se­in, Meh­di Mo­ha­med och Da­ni­el Aslan tog hem lag­täv­ling­en.

FOTO: MOSTPHOTOS

FÄRDIGBARRAT. Re­dan nu kan du pla­ne­ra var du ska kas­ta jul­gra­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.