Här kan du läm­na in din gran ef­ter jul

Hässelby Tidning - - Hässelby -

Du har för­mod­li­gen in­te hun­nit nju­ta av jul­gra­nen till­räck­ligt än så länge. Men vad en­kelt li­vet blir med li­te pla­ne­ring. Re­dan nu har Stock­holm vat­ten och av­fall listat de plat­ser i Stock­holm där man kan slänga sin gran när den bar­rat till­räck­ligt.

I Häs­sel­by kan du läm­na din gran på Lövs­ta åter­vin­nings­cen­tral, an­nars går det även bra på Brom­ma åter­vin­nings­cen­tral i Brom­ma. Har du ett grovsop­rum i när­he­ten av din bo­stad går det li­ka bra att läm­na gra­nen där.

VISS­TE DU ATT…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.