Ung man an­hål­len ef­ter över­fall i Jär­fäl­la

Hässelby Tidning - - Hässelby -

Ett fall av sex­u­ellt ofre­dan­de och två över­fall som ru­bri­ce­ras som våld­täkts­för­sök, ska ha skett på all­män­na plat­ser i Jär­fäl­la för­ra vec­kan.

Po­li­sen kun­de vid lunch­tid un­der tis­da­gen gri­pa den miss­tänk­te gär­nings­per­so­nen, som är en man i 20-års ål­dern, i Jär­fäl­la.

– Vi har haft en bild av per­so­nen och bra sig­na­le­ment, som gjort att vi kun­nat lo­ka­li­se­ra det till den här per­so­nen som an­hål­lits. En patrull på­träf­fa­de ho­nom ut­om­hus, och han är miss­tänkt för al­la tre brot­ten. Hur han stäl­ler sig till det här vet jag in­te än, sa Al­bin Nä­ver­berg, pressta­les­per­son vid Jär­fäl­la­po­li­sen un­der ons­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.