Här finns stads­dels­mam­mor­na

Hässelby Tidning - - Västerort -

„På ons­da­gar och fre­da­gar har de drop-in på Bibble­ri­an i Häs­sel­by gård och Jobb­torg i Väl­ling­by cent­rum. De hål­ler ock­så i språk­kafé på Bibble­ri­an.

„De har en så kal­lad ”whats up”-grupp där kvin­nor­na ex­em­pel­vis kan skic­ka bil­der på do­ku­ment som de har frå­gor kring.

„In­för näs­ta år hop­pas stads­dels­mam­mor­na kun­na bör­ja sam­ar­be­ta med med­bor­gar­vär­dar­na, som ock­så ar­be­tar upp­sö­kan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.