Fär­re sa­ker ger mer tid och livs­kva­li­tet

Hässelby Tidning - - Hemma -

Tar ditt jobb upp för myc­ket tid? Hin­ner du verk­li­gen le­va? Det fi­na med tren­den att le­va på mind­re yta och med mind­re sa­ker är käns­lan av att be­hö­va mind­re över hu­vud ta­get.

Väl­jer du att le­va så här kans­ke du in­te läng­re be­hö­ver job­ba så myc­ket för att up­pe­hål­la sam­ma lev­nads­stan­dard som för­ut. Kans­ke kan du gå ner i tim­mar och få tid över för fri­tid som be­ri­kar ditt liv. Det kans­ke i al­la fall är värt att tän­ka på?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.