Oklart när tra­fik­lju­sen vid Åkis la­gas

Hässelby Tidning - - Hässelby -

Bo­en­de har hört av sig om att tra­fik­lju­sen vid kors­ning­en Löv­sta­vä­gen/växt­hus­vä­gen är trasiga se­dan den 27 de­cem­ber.

En­ligt Malin­da Flodman, press­an­sva­rig på tra­fik­kon­to­ret be­ror felet på att en bil kol­li­de­ra­de in i en stol­pe.

– De ska va­ra la­ga­de den här vec­kan el­ler näs­ta. Det som tar tid är att de tek­nis­ka kom­po­nen­ter­na ska­da­des väl­digt myc­ket vid olyc­kan och där­för är krång­li­ga att la­ga, skri­ver hon i ett mejl på tis­da­gen.

Hon sä­ger ock­så att tra­fik­kon­to­ret be­dö­mer att det in­te be­hövs nå­gon till­fäl­lig lös­ning un­der ti­den ut­an hän­vi­sar till rå­dan­de väj­nings­reg­ler i kors­ning­en.

VISSTE DU ATT…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.