Ex­plo­sion i Bec­kom­ber­ga

Hässelby Tidning - - Västerort -

Runt fy­ra­ti­den i mån­dags mor­se lar­ma­des po­li­sen till en ex­plo­sion vid El­le­vi­os ställ­verk på Kopp­ar­bac­ken i Brom­ma, nå­got Mit­ti Brom­ma var först att rap­por­te­ra. En­ligt po­li­sen ska spräng­ladd­ning­en ha va­rit pla­ce­rad in­till en ga­ra­ge­in­fart.

En­ligt Chris­ter Ber­ger, för­un­der­sök­nings­le­da­re på po­lis­om­rå­de Nord, har ing­en per­son ska­dats vid hän­del­sen, där­e­mot har det bli­vit egen­doms­ska­dor. Bomb­tek­ni­ker och tek­ni­ker var på plats un­der mån­da­gen.

Po­li­sen ru­bri­ce­rar hän­del­sen som all­män­far­lig öde­läg­gel­se. Ing­en var gri­pen vid den­na tid­nings press­lägg­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.