Var­för in­te ringa Stock­holms störs­ta mäk­la­re?

Hässelby Tidning - - Hemma -

Häs­sel­by Söd­ra Villastad En­bärs­gränd 24

Här­ligt 60-tals­rad­hus om 3-plan, tot 202 kvm i om­tyckt, barn­vänl omr. Ge­di­get hus med be­va­ra­de ori­gi­nal­de­tal­jer. Här finns bl.a mo­dernt kök och bad­rum, fy­ra sov­rum mm. Oge­ne­rat, fritt lä­ge på båds si­dor hu­set. Fri­köpt träd­gårds­tomt med stor, här­lig al­tan mot den om­tyck­ta par­ken.

Ut­gångs­pris 4 695 000 kr Rum 5 rum, varav 4 sov­rum Ener­gi­pre­stan­da 106 kwh/kvm år Vi­sas Sön 13/1 12.30-13.15 Mån 14/1 17.30-18.00 Mäk­la­re Tho­mas Carls­son 070-874 74 98

Väl­ling­by | Vins­ta Dal­torps­vä­gen 36

1 pl-hus med vil­la­käns­la. Fräscht och väl­pla­ne­rat hem med fint kök, stort var­dags­rum, 2 hel­kak­la­de bad­rum, 2-5 sov­rum mm. Fri­köpt träd­gårds­tomt i in­syns­skyd­dat lä­ge. Nä­ra buss, af­fär och sko­la.

Ut­gångs­pris 3 675 000 kr Rum 4 rum, varav 2-5 sov­rum Bo­a­rea 119 kvm Tomt 342 kvm Ener­gi­pre­stan­da 125 kwh/kvm år Vi­sas Sön 13/1 12.30-13.15 Mån 14/1 18.00-18.30 Mäk­la­re Ste­fan Berglund 073-366 22 07

Byggt

1976

Väl­ling­by - Käl­vesta Sör­gårds­vä­gen 241

Trev­ligt väl­pla­ne­rat 1-plans hus på fin lätt­skött hörn­tomt i so­ligt lä­ge. Ljus trev­lig in­red­ning i fint skick. Stort ljust var­dags­rum med mat­plats. Fint kök med stor mat­plats. 4 bra sov­rum. 2 kak­la­de dusch­rum med golv­vär­me. Bra för­råd. Ga­rage. Nä­ra af­fär, sko­la, för­sko­la och kom­mu­ni­ka­tio­ner.

Ut­gångs­pris 4 195 000 kr Rum 5 rum, varav 4 sov­rum Bo­a­rea 114 kvm + 13 kvm Tomt 265 kvm. Fri­köpt. Vi­sas Sön 13/1 13.00-14.00 Mån 14/1 17.45-18.30 Mäk­la­re Ca­ri­na Jan­son 070-738 80 45

Spånga | Sol­höj­den Sol­hems­bac­kar­na 188

Väl­pla­ne­rad vil­la med lätt­skött träd­gård, ga­rage, öp­pen fi­ber och central­damm­su­ga­re. Här­ligt kök och var­dags­rum vid so­lig al­tan, stort all­rum, fem sov­rum och två bad­rum varav ett med ba­stu.

Ut­gångs­pris 7 595 000 kr Rum 7 rum, varav 5 sov­rum Bo­a­rea 182 kvm + 48 kvm Byggt 1991 Ener­gi­klass D Vi­sas Sön 13/1 12.00-13.00 Mån 14/1 17.30-18.30 Mäk­la­re Ma­ria Lu­ci­ni Lin­der­myr 073-908 47 11

Tomt

670 kvm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.