HE­DEN

Hästsport - - UPPLAGT FÖR... -

Plat­sen för värl­dens störs­ta ung­domstur­ne­ring i fot­boll (Got­hia Cup) och hand­boll (Par­til­le Cup) var­je som­mar, men un­der EM sam­sas i stäl­let par­a­dres­sy­ren här med fyr­spann­se­ki­pa­gen. He­den är ock­så sam­lings­plat­sen för ett jät­te­likt mäss­om­rå­de, med 120 ut­stäl­la­re. Täv­ling­ens spon­so­rer har ock­så si­na tält här. Många ”pro­va på”-möj­lig­he­ter un­der vec­kan, plus chans att kom­plet­te­ra sin ut­rust­ning i de oli­ka bu­ti­ker­na och täl­ten. He­dens läk­ta­re har en maxka­pa­ci­tet på cir­ka 2 500 åskå­da­re. Fri en­tré he­la vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.