SLOTTS­SKO­GEN

Hästsport - - UPPLAGT FÖR... -

Här av­görs det fart­fyll­da ma­ra­ton­lop­pet för fyr­span­nen. Ef­ter att ha kört ge­nom stan från He­den gör eki­pa­gen upp på den åt­ta kilo­me­ter långa hin­der­ba­nan. Gott om publik­plats in­nan­för ba­nan, 10–15 000 åskå­da­re går in där, var­i­från det bjuds på en god ut­sikt över en stor del av ba­nan. Det går bra att stå även ut­an­för ba­nan, med plats för minst li­ka många åskå­da­re till. Fri en­tré.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.