27 sön­dag AU­GUSTI

Hästsport - - STOR EM-GUIDE -

10.00–14.00

KÖR­NING FYR­SPANN

Kon­kör­ning.

Var: He­den.

Pris: Gra­tis in­trä­de.

Tred­je och av­slu­tan­de de­len i fyr­spann­stäv­ling­en: pre­ci­sions­kör­ning.

SÅ GÅR DET TILL

Nu ska kus­ken vi­sa att häs­tar­na or­kar ­fo­ku­se­ra igen ge­nom en ba­na mel­lan ko­ner med väts­ke­fyll­da bol­lar på top­pen som in­te får ri­vas. Tid och fel räk­nas. Här bru­kar det gå un­dan.

10.45–11.45

HOPP­NING

U25-klas­sen.

Var: Ul­le­vi.

Av­slu­tan­de täv­lings­dag i U25-klas­sen. Hopp­ning för ryt­ta­re i ål­dern 16–25 år.

14.00–17.00

HOPP­NING

Ind. fi­nal, två om­gång­ar.

Var: Ul­le­vi.

Sista täv­ling­en, och den kanske mest pre­stige­fyll­da av dem al­la. De 25 bäs­ta ryt­tar­na från vec­kans täv­ling­ar (lag och in­di­vi­du­ellt) gör upp om ti­teln som Eu­ro­pa­mäs­ta­re. Två om­gång­ar ska ri­das, vin­na­ren blir den med lägst to­tal­po­äng.

SÅ GÅR DET TILL

Två run­dor med max­tid.

Hin­der­höjd 1,60 me­ter

Run­da A rids av de 25 bäs­ta in­di­vi­du­el­la eki­pa­gen ef­ter de kva­len. Al­la tar med sig felen från kva­len. Nya fel läggs till. De tolv bäs­ta ryt­tar­na går vi­da­re. Run­da A är av­gö­ran­de run­dan där en ny Eu­ro­pa­mäs­ta­re ko­ras. Felen från ti­di­ga­re häng­er med. Nya fel läggs till. Om någ­ra ryt­ta­re på pall­plats har li­ka an­tal fel görs me­dalj­stri­den upp i en om­hopp­ning. Där räk­nas fel och tid.

SVENS­KAR­NA

Pe­der Fre­dric­son, 45

Häst: H&M All In, 11 år.

Me­daljchans:

Hen­rik von Ec­ker­mann, 36 Häst: Ma­ry Lou, 9 år.

Me­daljchans:

Douglas Lin­delöw, 26

Häst: Zacra­men­to, 12 år.

Me­daljchans:

Ma­lin Ba­ry­ard Johns­son, 40 Häst: H&M Cue Chan­na, 11 år.

Me­daljchans:

17.00–17.30

AV­SLUT­NING

Var: Ul­le­vi.

EM-täv­ling­ar­na av­slu­tas ef­ter hopp­nings­täv­ling­en.

Fo­to: AP

Hol­län­da­ren Je­ro­en Dubbel­dam vann EM-fi­na­len 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.