123 KUSELIGT BRA FIL­MER ATT SE

Hästsport - - HENNES & MALIN - Text: Ste­fan Holm

Clint Eastwood har gjort det, trots si­na al­ler­gis­ka b­esvär. Det­sam­ma gäl­ler Mar­lon Bran­do, Ro­bert ­Red­ford, Ke­vin Cost­ner, Vig­go Mor­ten­sen och John M­al­ko­vich. Spe­lat mot häs­tar på vi­ta du­ken, allt­så. Här är...

50 to 1 (2014)

A cow­girl’s sto­ry (2017)

A hor­se cal­led be­ar (2015)

A hor­se for Dan­ny (1995)

A hor­se for Sum­mer (2015)

Aman­da (1996)

An ame­ri­can girl: Sai­ge paints the sky (2013)

Ar­chers även­tyr (1985)

A Sun­day hor­se (2016)

Bar­net hor­se fair (1896)

Be­rät­tel­sen om Secre­ta­ri­at (2010)

Black beau­ty (1971)

Black beau­ty (1994)

Blue fi­re la­dy (1977)

Ca­sey’s sha­dow (1978)

Da­ko­ta’s sum­mer (2014) Dan­se avec lui (2007)

Dark hor­se (2016)

Dark hor­se en vän för li­vet (1994)

De vil­da häs­tar­nas dal (1977)

Den sista en­hör­ning­en (1982, teck­nad)

Den själv­ly­san­de ryt­ta­ren (1979)

Der ei­ser­ne Gustav (1958)

Der­by (1995)

Des­sa vack­ra häs­tar (2000)

Det sto­ra lop­pet (1985)

Drea­mer (2005)

Em­ma’s chan­ce (2016)

En équi­li­b­re (2015)

En våg­hals i Mex­i­co (1955)

En­no­du vi­lay­a­du (2017)

Fe­li­ci­tys även­tyr (2005)

Flash (1997) Flic­ka (2006) Flic­ka 2 (2010)

Flic­ka: Country pri­de (2012)

Fjär­ran från vim­lets yra (2015)

Flo­ri­an (1940)

Full ga­lopp (1948)

He­a­led by Gra­ce (2012)

Hi­dal­go (2004)

Hjäl­ten från Snowy Ri­ver (1988)

Hor­se camp (2016)

Hor­se crazy (2001)

Hor­se åter­vän­der (1976)

Häs­ten från ha­vet (1992)

Häs­ten i den grå fla­nell­ko­sty­men (1968)

Häst­poj­ken (2009)

Häst­tju­ven (1986) King of the wind (1990)

Kla­ra (2010)

Lads & joc­keys (2008)

Li­ve your dream (2005)

Lop­pet är kört (1989)

Lo­ve finds you in Va­len­ti­ne (2016)

Lost stal­li­ons: The jour­ney ho­me (2008)

Med Lill-Klas i kapp­säc­ken (1983) Mo­no­ce­rus: Den mys­tis­ka e­nhör­ning­en (2007)

Moon­dan­ce Alex­an­der (2007)

My best fri­end (2016)

Pa­le ri­der (1985)

Phar Lap (1983)

Red fu­ry (1984)

Ri­de a wild po­ny (1975)

Ro­deo girl (2016)

Ro­deo & Ju­li­et (2015)

Ro­de­o­prin­ses­san: Den störs­ta dröm­men krä­ver det störs­ta ­mo­det (2012)

Ruf­fi­an (2007)

Run­ning fo­re­ver (2015)

Run­ning free (1999)

Sa­gan om My litt­le po­ny (2004, teck­nad) Se­cond chan­ces (1998)

Se­g­ra­ren (1984)

Se­re­na (2014)

Sher­dil (1999) Sher­gar (1999)

Sista tå­get från Wi­en (1963)

Smo­ky (1966)

Snow­fi­re (1958) Storm ri­der (2013)

Strid till sista man ( 1958)

Svar­ta hings­ten (1979)

Syl­ve­s­ter (1985)

The ad­ven­tu­res of Rag­ti­me (1998)

The Ap­pa­loo­sa (1966)

The cup (2011)

The der­by stal­li­on (2005)

The gre­at Dan Patch (1949)

The long shot (2004)

The prin­cess stal­li­on (1997)

The red po­ny (1949)

The red stal­li­on (1947)

The sad hor­se (1959)

The sil­ver brum­by (1993)

The sto­ry of Se­a­biscuit (1949)

The win­ter stal­li­on (1992)

Thic­ker than wa­ter (2005)

Thun­der­he­ad, son of Flic­ka (1945)

Touching wild hor­ses (2002)

Trav, hopp och kär­lek (1945)

Tu­rin­häs­ten (2011)

Two Bits & Pep­per (1995)

Uma (1941)

Vil­da hjär­tan kan in­te kros­sas (1991)

Vild­mark­sjul (1983)

Vir­gi­nia’s run (2002)

War hor­se (2011)

Wild hor­se, wild ri­de (2011)

Wild hor­ses (2015)

Wind dan­cer (1993)

Winky och jak­ten på den ­för­svun­na häs­ten (2007)

Winkys hem­lig­het (2005)

Young black stal­li­on (2003)

Za­fir (2003)

Zu­per Zebran (2005, teck­nad)

Över al­la hin­der (1978)

Fo­to: BILDBYRÅN, MGM, SVT, TOUCHSTONE PICTURES, THINKSTOCK, UIP

Man­nen från Snowy Ri­ver (1983)

Dan­sar med var­gar (1990)

Equ­us (1977)

Se­a­biscuit (2003)

Jap­pe­loup (2013)

Man­nen som kun­de ta­la med häs­tar (1998)

Spi­rit (2002)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.