Hallands nyheter (Late Edition)

Cykelgata vid Apelviken skapar förvirring

- Magnus Johansson magnus.johansson@hn.se

Varberg: I och med den nya cykelgatan vid Apelviken är Varbergs kommun en av de första att införa denna reglering. Däremot har den visat sig skapa såväl förvirring som irritation hos cyklister.

Varberg: Den nya så kallade cykelgatan vid Apelviken har fått kritik för att den är förvirrand­e. Och kanske främst för otydlighet­en kring huruvida det är tillåtet att cykla efter det att cykelgatan upphör. Nu besvarar kommunen kritiken.

Cykelgatan är en ny reglering som infördes i december 2020. Bortsett från de större kommunerna kommunerna är Varberg en av de första att anlägga en cykelgata, i och med den nya som finns på Tångkörarv­ägen längs med Apelvikens strand.

Däremot har cykelgatan skapat förvirring bland cyklister.

”En trafikskyl­t bör vara logisk, lätt att läsa av och förstå. Men denna skylt efter järnvägsöv­ergången på Tångkörarv­ägen i Apelviken mystifiera­r mig. En konturbild på en cykel med rött streck över, kan det betyda något annat än att cykling är förbjuden? Ändå cyklar hela tiden folk fram och åter på sträckan”, skriver en cyklist i en insändare till HN.

Nu besvarar Varbergs kommun kritiken.

– Cykelgatan är gemensam för cyklister och bilister, och där ska bilisterna köra i cykelfart, säger

Li Hagström, trafikplan­erare på hamn- och gatuförval­tningen.

– Vår tanke är att det ska bli en bra lösning för alla cyklister. Meningen är att de vuxna och mer vana cyklar där. Medan de som är mindre vana eller som cyklar med sina barn kan hålla till bland de gående på Strandprom­enaden, vilken är reglerad som gång- och cykelväg.

Li Hagström kan ändå förstå att den nya cykelgatan har skapat förvirring. Dels för att det är en ny reglering, dels för att det hos cyklister finns en ovana att kunna välja var man ska cykla.

– Dessutom har inte alla skyltar skyltar varit på plats, vilket också har bidragit till förvirring. Jag hoppas att de sista skyltarna ska vara på plats nu.

– Men vi får ta till oss detta och se om vi behöver kompletter­a något med tiden, eller om det blir enklare till vintern, säger Li Hagström. Vad gäller när cykelgatan upphör?

– Då är det gång- och cykelväg som tidigare. Vi har sagt att man kanske inte behöver ha den skylten som visar att det upphör, för den förvirrar folk.

Väl medveten om att cykelgatan kan vara förvirrand­e tror ändå Li Hagström att det kommer klarna mer alltefters­om.

– Jag hoppas det. När folk vänjer sig lite mer och när skyltninge­n blir klar förstår folk vad det betyder. Cykelgatan gäller i nuläget en relativt kort sträcka, varför är inte hela Tångkörarv­ägen en cykelgata?

– Den delen som är byggd är första etappen. Andra etappen blir den södra delen av Tångkörarv­ägen och den börjar byggas i höst. Därefter kommer mittdelen som blir tredje etappen.

Cykelgatan är gemensam för cyklister och bilister, och där ska bilisterna köra i cykelfart.

 ?? Annika Karlbom ?? En del av Tångkörarv­ägen, som går längs Apelvikens strand, har blivit en så kallad cykelgata. Det har skapat förvirring bland cyklistern­a.bild:
Annika Karlbom En del av Tångkörarv­ägen, som går längs Apelvikens strand, har blivit en så kallad cykelgata. Det har skapat förvirring bland cyklistern­a.bild:
 ?? Bild: Annika Karlbom ?? En cykelgata är en gemensam väg för cyklister och bilister. Där förväntas bilisterna hålla cykelfart.
Bild: Annika Karlbom En cykelgata är en gemensam väg för cyklister och bilister. Där förväntas bilisterna hålla cykelfart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden