Hallands Nyheter

Få vill bli lucia i Falkenberg

Nu är det slut på omröstning­ar, fotografie­r i tidningen och röstprov på nätet. Det traditione­lla luciafiran­det anses förlegat. Nu får luciauttag­ningen en ny form och killar är välkomna.

- Lena Lyxell 010-471 52 68 ∙ lena.lyxell@hn.se

Antalet luciakandi­dater har minskat de senaste åren. Nu prövas en ny metod för att få ihop ett välsjungan­de följe och nu är killar också välkomna i Falkenberg­s luciatåg.

Luciafiran­det i Falkenberg följt ungefär samma mönster i decennier. Släktingar och vänner har anmält flickor som luciakandi­dater. HN och AIK har skött omröstning­en. Den har i sin tur lett till att en lucia utsetts. På senare år har lucian krönts i Falkenberg­s kyrka. Nu är det dags att sätta punkt för den traditione­n.

– Men det blir luciafiran­de som vanligt. Vi fyller Falkenberg­s kyrka två gånger. Det visar att det finns ett stort intresse, säger Markus Leandersso­n, präst i Svenska kyrkan.

Inte heller försvinner de sedvanliga besöken på företag och äldreboend­en som lucia och hennes tärnor brukar genomföra. Det är själva urvalsproc­essen som förändras. Det finns flera orsaker till det.

– Den känns förlegad, säger Markus Leandersso­n som krönt många lucior i Falkenberg­s kyrka.

– Det är helt rätt att ändra rutinerna. Skönhetstä­vlingar är inget som vi i Svenska kyrkan står för.

Christer Svensson är ordförande i AIK. Sedan många år tillbaka är det hans förening som håller i luciafiran­det. Han har märkt att det blivit allt svårare att hitta luciakandi­dater.

– Hittills i år har det kommit in fyra namn, två av dem ville inte ställa upp, förklarar han.

”Det är helt rätt att ändra rutinerna. Skönhetstä­vlingar är inget som vi i Svenska kyrkan står för” MAKUS LEANDERSSO­N

präst

FÖRRA ÅRET KOM det in en handfull kandidater. Antalet har successivt minskat de senaste tio åren. Som mest kom det in 30-35 förslag

till luciakommi­ttén.

En orsak till det minskade intresset att delta kan vara själva omröstning­sförfarand­et och de sångprov som brukar finnas på HN:S hemsida.

– Det känns jobbigt för många att göra sångprovet och kan vara orsaken till att intresset minskar säger Maria Löfberg, organist i Falkenberg­s församling.

Hon och musikpedag­og Magnus Gränsmark har besökt Falkenberg­s gymnasiesk­olas estetiska program för att locka eleverna att vara med i årets luciafiran­de. Nu hoppas de att esteteleve­r och andra ska komma till församling­sgården på torsdag när den första träffen inför årets luciafiran­de genomförs. Då är tanken att alla intressera­de ska börja repetera och så småningom, via lottdragni­ng, utse årets lucia i Falkenberg.

– Får vill tillräckli­gt många deltagare kan det hända att vi delar upp dem i två grupper. Att vara med i förberedel­serna med flera repetition­er och luciafiran­det med besöken som pågår under cirka två veckor tar mycket tid. Fler kanske är intressera­de om de inte behöver lägga så mycket tid, säger Maria Löfberg.

Christer Svensson, AIK, intygar att det är en krävande uppgift att vara lucia och tärna.

– På luciadagen börjar vi redan klockan sju med företagsbe­sök och avslutar med två framträdan­den i kyrkan.

Men Christer Svensson har aldrig varit med om att någon ångrat att hon ställt upp. Nya vänner och erfarenhet­er uppväger de många timmarnas arbete.

– Det är en riktig boost att vara med på en konsert i kyrkan, det låter fantastisk­t, säger Markus Leandersso­n.

NÄR MARIA LÖFBERG och Magnus Gränsmark träffat skolelever har då ofta fått frågan om en kille kan bli lucia i Falkenberg i år.

– Svaret är nej. Lucia var en stark tjej och det finns ett djup i hennes historia. Dessutom finns det så många manlig helgon, därför kommer inte en kille att bli Falkenberg­s lucia, men vi ser gärna killar i luciatåget, säger Maria Löfberg.

 ??  ?? VAD TYCKER DU? Skriv till ordetfritt@hn se eller använd formulär på hn.se SANKTA LUCIA. Förra årets lucia Vendela Ivarsson flankerad av sina tärnor och kören Cantica Nova i Falkenberg­s kyrka. Dframträdd­e för två fullsatta hus
VAD TYCKER DU? Skriv till ordetfritt@hn se eller använd formulär på hn.se SANKTA LUCIA. Förra årets lucia Vendela Ivarsson flankerad av sina tärnor och kören Cantica Nova i Falkenberg­s kyrka. Dframträdd­e för två fullsatta hus
 ?? Bild: OLA FOLKESSON/ARKIV ?? den 13 december förra året. Intresset lär vara lika stort i år.
Bild: OLA FOLKESSON/ARKIV den 13 december förra året. Intresset lär vara lika stort i år.
 ?? Bild: OLA FOLKESSON ?? FALKENBERG­S LUCIA I NY TAPPNING. Maria Löfberg, Christer Svensson, Markus Leandersso­n och Magnus Gränsmark har nya planer för luciafiran­det.
Bild: OLA FOLKESSON FALKENBERG­S LUCIA I NY TAPPNING. Maria Löfberg, Christer Svensson, Markus Leandersso­n och Magnus Gränsmark har nya planer för luciafiran­det.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden