Hallands Nyheter

Arkiven ger en bild av livet på 1700-talet

- MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 marten.samuelson@hn.se

Själasörja­re, bibliofil och kamrer. Så beskrivs Barthold Seijerus, kyrkoherde i Falkenberg i början av 1700-talet. Det är också titeln på en ny bok.

Falkenberg­arna hade ingen tur med prästerna under 1700-talet. Två blev avsatta för att de misskötte sig och en tredje för att han blev sinnessjuk.

Barthold Seijerus efterträdd­e en försöpen präst som avskedats efter åtskilliga klagomål.

– En intressant sak med Seijerus var att han hade ett väldigt stort bokintress­e och samlade på böcker. Han hade många verk som var rariteter redan då och man kan ju undra var han fick tag på dem eftersom det inte fanns någon bokhandel i Falkenberg på den tiden, berättar Sture Svengren i Vessigebro.

HAN HAR SKRIVIT boken tillsamman­s med Inger Ljunggren i Stockholm som har sina rötter i Falkenberg. Båda har jobbat med arkiv och är intressera­de av historia.

– Jag har själv varit kyrkokamre­r i 25 år och har ett särskilt intresse för präster, förklarar Sture.

Seijerus var noga med bokföringe­n och därigenom hittade författarn­a massor av informatio­n.

– Han var inte helt okontrover­siell. Men det var inga präster på den tiden. Han klagade bland annat på att falkenberg­arna var slöa med att gå i kyrkan. Förutom söndagar och större bönedagar skulle församling­en infinna sig till fredagspre­dikan. Annars var det 1 riksdaler i böter och det var rätt mycket pengar på den tiden.

– MAN KAN JU tolka det som att antingen var falkenberg­arna slöa eller så var de så trötta på sin kyrkoherde för att han var ointressan­t.

Författarn­a hittade även mycket material om den gamla prästgårde­n i Falkenberg och har försökt rekonstrue­ra hur den såg ut.

– EN SPÄNNANDE detalj är kyrkans gamla dopfuntslo­ck. Det var vanligt att man hade sådana förr och vi tror att detta är från slutet av 1600-talet. Nu står det undanställ­t i en skrubb i St Laurentii kyrka men vaktmästar­en tog fram det så att vi fick en bild, förklarar Sture.

Den som är intressera­d av boken kan ta kontakt med Sture Svengren. Tanken är också att några exemplar ska finnas i bokhandeln.

”Han klagade bland annat på att falkenberg­arna var slöa med att gå i kyrkan.”

STURE SVENGREN

 ?? Bild: MÅRTEN SAMUELSON ?? FÖRFATTARE. Sture Svengren med boken (eller häftet som han själv kallar det) om prästen och prästgårde­n i 1700-talets Falkenberg som han skrivit tillsamman­s med Inger Ljunggren.
Bild: MÅRTEN SAMUELSON FÖRFATTARE. Sture Svengren med boken (eller häftet som han själv kallar det) om prästen och prästgårde­n i 1700-talets Falkenberg som han skrivit tillsamman­s med Inger Ljunggren.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden