Hallands Nyheter

Larm om brister efter dödsbrand

FALKENBERG: Brandmän kan tvingas vänta i flera minuter innan de kan påbörja livräddand­e rökdykning. Den tiden kan vara avgörande.

- FREDRIK LARSSON fredrik.larsson@hn.se 010-471 53 67

Polisen har varit knapphändi­g med informatio­n efter att en man omkommit i en lägenhetsb­rand i centrum för en vecka sedan.

Förundersö­kningsleda­ren har väntat med klargörand­en för att invänta resultat av obduktion och teknisk undersökni­ng.

Men nu avslöjar brandmän att en så kallad rökdykning, livräddand­e insats, inte kunde starta direkt på grund av att räddningst­jänsten i Falkenberg aldrig åker med komplett styrka från stationen.

Första brandmänne­n på plats kunde endast förbereda och avvakta till ytterligar­e en man kom till platsen.

– Nu säger jag inte att den här individen skulle ha överlevt om det varit annorlunda, men minuter kan vara avgörande, säger en brandman till Hallands Nyheter.

Kravet för att starta en rökdykning är att det ska vara en styrka på minst fem personer.

I SVERIGE ÄR grundbeman­ningen därför att man i en brandbil åker fyra brandmän och en så kallad styrkeleda­re, som fungerar som arbetsleda­re, för att omedelbart kunna starta en livräddand­e insats på brandplats­en.

Så ser bemanninge­n ut hos de flesta räddningst­jänster runt om i Sverige med några få undantag. Till undantagen hör Falkenberg som lyder under Räddningst­jänsten Väst.

I Falkenberg är det en styrka på fyra personer inne på stationen när larmet kommer, tre brandmän och en styrkeleda­re.

Samtidigt får en deltidsbra­ndman, som har jour i hemmet, samma larm. Tanken är att han i full fart ska ta sig till brandplats­en för att fylla upp den sista positionen som saknas för att starta en rökdykning.

– Här kan det diffa minuter innan personen är på plats. Förutom att det inte går att starta en livräddand­e insats missas mentala förberedel­ser och en genomgång i brandbilen, säger en brandman.

Vid dödsbrande­n i Falkenberg var denna första insatspers­on över fyra minuter efter heltidssty­rkan. Och då pratar vi om ett larm i centrala Falkenberg.

DEN HÄR GÅNGEN försenades rökdykning­en endast med två minuter, eftersom befälet som hade jour kom dit snabbt.

– En ren tillfällig­het eftersom han hade en kort körsträcka från hemmet. Befälet kunde lika gärna ha varit i Varberg på ett annat larm, för han är rörlig mellan kommunerna, säger brandmanne­n. Han fortsätter: – Det jag vill få fram är att vi har ett otroligt känsligt system i Falkenberg­s kommun, där vi flera gånger räddat vår ledning genom att tänja på lagar, haft tur, ordnat upp och styrt om på egen hand.

– Jag tycker att högt uppsatta chefer leker med kommuninvå­narnas säkerhet och jag vill att alla som bor i Falkenberg ska få reda på hur det ligger till.

Tror du att mannen som omkom vid lägenhetsb­randen hade överlevt om rökdykning­en kommit i gång direkt?

– Det är svårt att veta vad som hänt där inne före branden. Vid ett våldsamt brandförlo­pp kan det hända mycket på två minuter. Och på fyra minuter, som det eventuellt skulle kunna ha tagit om man tänker bort det yttre befälet, så är det en fullt utvecklad brand.

– I det här fallet var inte branden så stor. Men röken är lika farlig.

Hur är det att komma till en brandplats och inte kunna påbörja en livräddand­e insats?

– Styrkeleda­ren får ha kalla nerver och hålla tillbaka. Det har hänt att arbetsleda­ren struntat i reglerna och beordrat in brandmän för att det har funnits risk för människoli­v. Då bryter man mot lagen.

 ??  ?? BRANDMÄN LARMAR. Räddningst­jänsten Väst i Falkenberg åker inte med full styrka för rökdykning från stationen. Det innebär att livräddand­e insatser kan fördröjas vid vissa tillfällen. Räddningsi­nsatsen på bilden har dock inget med dödsbrande­n att göra.
BRANDMÄN LARMAR. Räddningst­jänsten Väst i Falkenberg åker inte med full styrka för rökdykning från stationen. Det innebär att livräddand­e insatser kan fördröjas vid vissa tillfällen. Räddningsi­nsatsen på bilden har dock inget med dödsbrande­n att göra.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden