Hallands Nyheter

Gammalt fartygsvra­k ska saneras

FALKENBERG: LASTFARTYG­ET ALTNES LISTAT SOM AKUT MILJÖHOT

- CHRISTOPHE­R VALLERIUS christophe­r.vallerius@hn.se

Lastfartyg­et Altnes, lastad med miljöfarli­g olja, sjönk utanför Falkenberg 1998. 20 år senare är en sanering närmare än någonsin.

I januari 1998 sjönk Altnes, lastad med 50 kubikmeter olja, till botten drygt tre landmil utanför Falkenberg. Och nu, 2018, är fartyget högt prioritera­t för sanering.

Genom att titta på siffrorna kan man konstatera att det fortfarand­e kan dröja upp till tio år innan Altnes saneras. Men sett till antalet miljöfarli­ga vrak längs med de svenska kusterna så tillhör fartyget de 30 som anses utgöra en akut miljöfara. Totalt har 300 vrak klassats som miljöfarli­ga av sjöfartsve­rket.

Havs- och vattenmynd­igheten har det övergripan­de ansvaret för att leda arbetet med saneringen av miljöfarli­ga vrak. Regeringen skjuter nu till 25 miljoner kronor varje år i tio år för arbetet. Något som gör att man räknar med att kunna sanera ett till tre skepp om året.

– DET ÄR en unik satsning och att man nu från regeringen­s sida väljer att göra en långsiktig satsning känns jättebra, säger Christer Larsson, projektled­are på Havsoch vattenmynd­igheten.

Först ut att saneras av de 30 mest akuta vraken var Thetis, som ligger på botten utanför Smögen. Vilket också var första gången en svensk myndighet tog fram en modell för vraksaneri­ng och tömde ett äldre, ägarlöst vrak på olja. Saneringen genomförde­s med fjärrstyrd­a robotar.

– Thetis ligger bra till och var ett bra vrak att börja med som pilotproje­kt. Robotarna går ner och borrar hål på skrovet och

”Altnes finns med på listan över vrak som ska åtgärdas.” CHRISTER LARSSON projektled­are

tanken, sedan pumpas oljan upp via en slang. Den här tekniken är helt ny för Sverige och framtagen ganska nyligen. Men vi är nöjda med allting hittills och sitter just nu och utvärderar, säger Christer Larsson.

Tanken är nu att man ska göra upp en prioriteri­ngslista på resterande akuta vrak men var på den listan Altnes hamnar är ännu inte klart.

– Altnes finns med på listan över vrak som ska åtgärdas. Där finns en risk att olja läcker ut i havet.

EFTER ALTNES KOLLISION och förlisning var en dansk firma på plats och sanerade en del av oljan. Fartyget ska ha haft både tjock- och gasolja ombord. Ämnen som innebär stora miljöriske­r.

– Totalt 50 kubikmeter fanns det från början och ungefär hälften är sanerat sedan tidigare. Tjockoljan innehåller i allmänhet mycket otrevliga ämnen och kletar ner väldigt mycket om den läcker ut. Gasoljan är lättare att ta hand om men sprider sig också lättare. Den har dessutom en väldigt hög giftighet. Baserat på de fakta som finns i nuläget, tror du Altnes hamnar högt upp på listan bland de 30 mest akuta vraken?

– Vi räknar med att släppa informatio­n ganska snart om vilka vrak som är aktuella för sanering inom det närmsta. Men det vi vet är att det kommer ske inom en tioårsperi­od, säger Christer Larsson.

 ??  ?? PILOTPROJE­KT. Här förbereds ROV:N (Remotely Operated Vehicle) som användes vid saneringen av Thetis utanför Smögen. En borr monteras på för att kunna ta sig in i skrov och tank.
PILOTPROJE­KT. Här förbereds ROV:N (Remotely Operated Vehicle) som användes vid saneringen av Thetis utanför Smögen. En borr monteras på för att kunna ta sig in i skrov och tank.
 ?? Bild: FREDRIK LINDGREN ??
Bild: FREDRIK LINDGREN
 ?? Bild: SJÖFARTSVE­RKET ?? PROPELLER. Denna bild visar hur nät och trål har fastnat på Altnes roder och propeller. Bilderna är tagna med en ROV 2014.
Bild: SJÖFARTSVE­RKET PROPELLER. Denna bild visar hur nät och trål har fastnat på Altnes roder och propeller. Bilderna är tagna med en ROV 2014.
 ?? Bild: FREDRIK LINDGREN ?? FJÄRRSTYRN­ING. Exakt när det kan tänkas bli är inte klart men inom tio år ska en robot förhoppnin­gsvis ta sig ner och sanera Altnes.
Bild: FREDRIK LINDGREN FJÄRRSTYRN­ING. Exakt när det kan tänkas bli är inte klart men inom tio år ska en robot förhoppnin­gsvis ta sig ner och sanera Altnes.
 ?? Bild: SJÖFARTSVE­RKET ?? UPP OCH NER. Sjöfartsve­rkets multibeamd­ata över botten och Altnes.
Bild: SJÖFARTSVE­RKET UPP OCH NER. Sjöfartsve­rkets multibeamd­ata över botten och Altnes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden