Bakläxa om strål­ning

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Kom­mu­nen mås­te räk­na om sä­ker­hets­av­stån­det vid en trans­for­ma­tor. Or­sa­ken: ett känt sam­band mel­lan elektro­mag­ne­tisk strål­ning och barn­leu­ke­mi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.