Ton­å­ring åta­las för kläd- och smink­stöl­der

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Det var i feb­ru­a­ri som en flic­ka i öv­re ton­å­ren er­tap­pa­des med att ha stu­lit klä­der på Kungs­mäs­san i Kungs­bac­ka. Väk­ta­re grep flic­kan på plats och kun­de då även se att hon ha­de an­nat stöld­gods i väs­kan. Flic­kan er­kän­de di­rekt och i för­hör har det fram­kom­mit att hon vid fy­ra ti­di­ga­re till­fäl­len stu­lit skön­hets­pro­duk­ter och klä­der från Hen­nes & Mau­ritz i Var­berg. Hon åta­las nu miss­tänkt för två fall av stöld och tre fall av ringa stöld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.