Fak­ta: Vi­ru­sa­b­ort (EHV-1)

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Det finns fle­ra oli­ka her­pesvi­rus som drab­bar häst. EHV-1, det mest fruk­ta­de, kan för­or­sa­ka öv­re luft­vägs­in­fek­tion, ab­ort el­ler neu­ro­lo­gisk sjuk­dom. * EHV-1 ger för­kyl­nings­sym­tom som fe­ber, ned­satt ap­tit och trött­het. Sym­to­men kan va­ra myc­ket mil­da men även hög fe­ber, seröst näs­flö­de och spo­ra­disk hos­ta fö­re­kom­mer, fram­för allt hos unga häs­tar. * EHV-1 sprids fram­förallt via drop­pin­fek­tion (ae­ro­sol), och är allt­så en luft­bu­ren smit­ta, men kan även spri­das via kon­ta­mi­ne­ra­de fö­re­mål och per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.